Gymnastiek- en Sportvereniging DOS Vreeland

DOS is opgericht in 1952. Eerst als ontspanningsvereniging: DOS stond aanvankelijk ook voor Door Ontspanning Samen. Langzamerhand kreeg gymnastiek de overhand en sinds 1955 staat de naam voor Door Oefening Sterk.


DOS is een vereniging. De algemene ledenvergadering vindt meestal plaats in maart/april.


Lid worden? 

Kom gewoon eerst 2x gratis meedoen; de rest wijst zich vanzelf. Schrijf je snel in met het inschrijfformulier.


Opzeggen?  
Schriftelijk, via e-mail of via het contactformulier bij de ledenadministratie: Liesbeth Beukeboom.


Er kan 2x per jaar worden opgezegd: 

Uiterlijk vóór 1 januari of vóór 1 juli moet de opzegging binnen zijn. Indien opzegging niet voor deze data is gedaan, is contributie voor het komende halfjaar verschuldigd.

Correspondentieadres

Sporthal Vreeland

Fetha 16, Vreeland


Kathleen van Mourik

De Vliet 15

3633 EK  Vreeland

E-mail: via contactformulier


Sporthal Abcoude

Kees Bonzaal, Abcoude


Stagebedrijf
Per januari 2014 is DOS een erkend leerbedrijf gecertificeerd door Calibris Kenniscentrum

Bondscontributie 

DOS Vreeland is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Elk lid betaalt per jaar een bedrag (bondscontributie = verzekering), dat DOS weer afdraagt aan de KNGU. 


In 2019 bedraagt dit bedrag: 

€22,60 voor leden t/m 15 jaar en 

€27,80 voor leden vanaf 16 jaar.

De leden van de afdeling badminton, Zumba en Freerun betalen een aangepaste verzekering van € 6,- per jaar.


Bij inschrijving betaalt u eenmalig €7,50 inschrijfgeld. 


Daarnaast betaalt elk lid contributie. De hoogte verschilt per activiteit. De contributie wordt via een automatische incasso 2x per jaar geïnd. Het machtigingsformulier kunt u  vinden bij inschrijfformulier.


U-pas 
DOS is deelnemer van de U-pas regeling. De U-pas is een gratis

voordeelpas voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie.


Bestuur 
Kathleen van Mourik, voorzitter

Liesbeth Beukeboom, ledenadministratie 

Aloys Hageman, penningmeester


Ereleden

Dhr. W. v/d Berg (1961)
Mw. G.L. Vöge-Alderden (1962) 
Dhr. F.D. Sprenger (1964) 
Dhr. A.C. Jongboer (1971) 
Mw. E. de Ronde-v Schaik (1978) 
Mw. J. Schuurman-Pos (1978)
Dhr. A. Brandse (1983) 
Dhr. A. Duran (1988) 
Dhr. J. v Zalingen (1988) 
Dhr. H. v/d Bos (1990) 
Dhr. B.J. Treure (2002) 
Mw. C.H. Schot-Ruiter (2002)
Dhr. F. Jilesen (2012)
Mw. C. de Veer-Soede (2012)
Mw. T. van Hal (2012)