Gymnastiek- en Sportvereniging DOS Vreeland

DOS is opgericht in 1952. Eerst als ontspanningsvereniging: DOS stond aanvankelijk ook voor Door Ontspanning Samen. Langzamerhand kreeg gymnastiek de overhand en sinds 1955 staat de naam voor Door Oefening Sterk.

DOS is een vereniging. 


De algemene ledenvergadering vindt meestal plaats in maart.


Bestuur:
Kathleen van Mourik, voorzitter

Esther Sarphatie & Anja Wilk, secretaris en website
Liesbeth Beukeboom, ledenadministratie 

Aloys Hageman, penningmeester

Nicoline Duijzer, activiteiten commissie (o.a. avondvierdaagse, Grote Club Actie, etc.)


Ereleden:

Dhr. W. v/d Berg (1961)
Mw. G.L. Vöge-Alderden (1962)

Dhr. F.D. Sprenger (1964)
Dhr. A.C. Jongboer (1971)
Mw. E. de Ronde-v Schaik (1978)
Mw. J. Schuurman-Pos (1978)
Dhr. A. Brandse (1983)
Dhr. A. Duran (1988)
Dhr. J. v Zalingen (1988)
Dhr. H. v/d Bos (1990)
Dhr. B.J. Treure (2002)
Mw. C.H. Schot-Ruiter (2002)
Dhr. F. Jilesen (2012)
Mw. C. de Veer-Soede (2012)
Mw. T. van Hal (2012)


Stagebedrijf
Per januari 2014 is DOS een erkend leerbedrijf gecertificeerd door Calibris Kenniscentrum.

DOS Vreeland is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Elk lid betaalt per jaar een bedrag (bondscontributie= verzekering), dat DOS weer afdraagt aan de KNGU. 

In 2016 bedraagt dit bedrag 

€20,24 voor leden t/m 15 jaar en 

€24,72 voor leden vanaf 16 jaar.

De afdeling badminton en boksen/zelfverdediging en judo betalen een aangepaste verzekering van € 6,-


Bij inschrijving betaalt u eenmalig €5,00 inschrijfgeld. Daarnaast betaalt elk lid contributie. De hoogte verschilt per activiteit. De contributie wordt via een automatische incasso 2x per jaar geïnd. Het machtigingsformulier kunt u hieronder vinden bij inschrijfformulier.

Lid worden?
Kom gewoon eerst 2x gratis meedoen; de rest wijst zich vanzelf. Het inschrijfformulier vindt u onder het kopje Welkom bij DOS.


Opzeggen?  
Schriftelijk, via e-mail of via het contactformulier bij de ledenadministratie: Astrid Zeldenrijk (Spoorlaan 6, 3633 EV Vreeland).
Er kan 2x per jaar worden opgezegd. Vóór
1 december of vóór 1 juni moet de opzegging binnen zijn. Indien opzegging niet voor deze data is gedaan, is contributie voor het komende halfjaar verschuldigd.

Correspondentieadres

t.a.v. Grace Inklaar
Klapstraat 10
3633 BJ Vreeland
0294-23 44 09

e-mail: via contactformulier


Sporthal Vreeland
Fetha 16, Vreeland

Sporthal Loenen aan de Vecht
Driehovenlaan, Loenen aan de Vecht

Sporthal Abcoude
Kees Bonzaal, Abcoude