DOS Vreeland
Welkom bij dé sportvereniging van Vreeland!

Inschrijven en over D.O.S Vreeland

Gymnastiek- en Sportvereniging DOS Vreeland is opgericht in 1952. Eerst als ontspanningsvereniging, DOS stond aanvankelijk voor Door Ontspanning Samen. Langzamerhand kreeg gymnastiek de overhand en sinds 1955 staat de naam voor Door Oefening Sterk.


Correspondentie adres
Sporthal Vreeland
Fetha 16, Vreeland


Bestuur

Richard van Monsjou en Cat Rose- Tran - voorzitters, Roos van Enter - Secretaris, Kay van der Kooi - penningmeester, Lisanne Zwinkels- van der Drift - algemeen lid, Nienke Lutgendorff - algemeen lid.

Ereleden

Dhr. W. v/d Berg (1961)
Mw. J. Schuurman-Pos (1978)
Mw. C.H. Schot-Ruiter (2002)
Dhr. F. Jilesen (2012)
Mw. C. de Veer-Soede (2012)
Mw. T. van Hal (2012)

Inschrijven

Voor de peuter- en kleutergym en turnen schrijft u zich in via het digitale inschrijfformulier: klik hier.

Voor de overige lessen download u dit inschrijfformulier. Let op: het is tijdelijk niet mogelijk om het inschrijfformulier te downloaden. Stuur ons een mail of loop even langs de gymzaal bij het dorpshuis.

Bondscontributie
DOS Vreeland is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Elk lid betaalt per jaar een bedrag (bondscontributie = verzekering), dat DOS weer afdraagt aan de KNGU.


In 2023 bedraagt de bondscontributie per jaar:
€23,80 voor leden t/m 15 jaar en
€29,40 voor leden vanaf 16 jaar.
De leden van de afdeling badminton, Zumba en Freerun betalen een aangepaste verzekering van € 6,- per jaar.
Bij inschrijving betaalt u eenmalig €7,50 inschrijfgeld.


Contributie
Daarnaast betaalt elk lid contributie. De hoogte verschilt per activiteit. De contributie wordt via een automatische incasso 2x per jaar geïnd. Het machtigingsformulier kunt u  vinden bij Inschrijfformulier

Kosten:
70 euro - Kleutergym
70 euro - Turnen t/m 15 jr
100 euro - Freerun
50 euro - Badminton
105 euro - Zumba

U-pas
DOS is deelnemer van de U-pas regeling. De U-pas is een gratis voordeelpas voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie.

Bestuurslid of vrijwilliger?
Bestuur en activiteiten organiseren wordt bij DOS Vreeland gedaan door vrijwilligers. Je bent altijd welkom om te komen helpen. Kleine of grote klussen. Voor korte of lange tijd. Met meer handen wordt het vrijwilligerswerk ook makkelijker!
Interesse? Neem contact met ons op of mail info@dosvreeland.nlgallery1
gallery1
gallery2
gallery2
gallery3
gallery3
gallery7
gallery7
gallery4
gallery4
gallery6
gallery6
gallery5
gallery5